STYRET

Ragnvald Bjelland, styreleder

Fylkesmannen i Rogaland

ragnvald.bjelland@gmail.com / 95989215

Øivind Holtedahl, styremedlem

Domprosten i Stavanger

oh596@kirken.no / 97604487

Einar O. Iversen, styremedlem

Stavanger KFUK – KFUM Ynglingen

einar.o.iversen@lyse.net / 90134228

Per Norem Grønning, styremedlem

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

per.gronning@outlook.com / 91646777

Daniel Bøhn Rayner, styremedlem

Rogaland fylkesting

daniel.rayner@rogfk.no / 473 88 644