LEGATET

FYLKESMANN JOHN NOREM OG HUSTRU THORA MARGRETHES LEGAT

Beskrivelse:

Legatet er stiftet ved testament opprettet den 28. desember 1959 av fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethe f. Bjelland.

Formål:

Legatets formål er å fremme det kristelige, humanitære og kulturelle liv, og tjene til å gi støtte og bidrag til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland.

Annet:

Styret treffer hvert år bestemmelse om hvordan legatets avkastning blir å anvende.
Som regel bør 1/10 av den årlige avkastningen tillegges grunnkapitalen. Resten av avkastningen utdeles etter styrets nærmere bestemmelse i samsvar med legatets formål.

Årlige utbetalinger: Ca 300 000 – 1 000 0000 NOK

Søknadsfrist: 1. mai

SØK NÅ

OM LEGATSTIFTERNE

John Norem (1888 – 1976)

  • Ordfører i Stavanger 1923 – 1925
  • Stortingsrepresentant (H) 1925 – 1933
  • Fylkesmann i Rogaland 1932 – 1958

Thora Margrethe Norem (1900 – 1969)

  • Født Bjelland
  • Datter av Thora og Christian Bjelland