Legatets formål er å fremme det kristelige humanitære og kulturelle liv, og tjene til å gi støtte og bidrag til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland.
Les mer
Nærmere informasjon.
Les mer
Siste års tildelinger.
Les mer

Kontakt

  • Forretningsfører: Sverre B. Bjelland
  • Adresse: c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
  • Postadresse: PB 440, 4002 Stavanger
  • Besøksadresse: Kongsgårdbakken 3, 4005 Stavanger