Legatets formål er å fremme det kristelige humanitære og kulturelle liv, og tjene til å gi støtte og bidrag til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland.
Les mer
Nærmere informasjon.
Les mer
Siste års tildelinger.
Les mer

Kontakt

  • Forretningsfører: Tor Haver
  • Adresse: c/o Haver Advokatfirma AS
  • Haakon VIIs gate 8
  • 4005 Stavanger
  • Telefon: 51 55 44 10
  • E-post: post@haver.no
  • Org.nr. : 817 252 532