SØKNADSSKJEMA

Vi anbefaler at du skriver en kladd av søknaden på din pc før den skrives/limes inn i søkeskjemaet, i tilfelle noe uventet skulle skje under innsending. Skulle du ha spørsmål angående søknadsinnsending er du velkommen til å ta kontakt med vår forretningsfører. Søknadsfrist er 1.maiLitt om historien, størrelsen og hovedformålet til organisasjonen/gruppen/stiftelsen.

Vi setter pris på at teksten holdes kort og konsis.