SØK

Søknaden sendes til noremslegat@schjodt.com og skal være kortfattet, med følgende innhold:

  1. Søkers navn, adresse og kontaktperson.
  2. Formålet for søknaden og hvor mye det søkes om.
  3. Er det søkt støtte andre steder til det samme formålet?
  4. Finansieringsplan.

Dersom vi trenger ytterligere opplysninger tar vi kontakt.

Søknadsfrist 1. mai